Software oplossingen op maat

De gebruiker moet zich niet aanpassen aan de software, maar de software moet zich aanpassen aan de gebruiker.

Software oplossingen op maat

Wij ontwikkelen zowel windows- als Webtoepassingen. Er wordt geen gebuik gemaakt van bestaande softwarepakketen die worden aangepast. Wel wordt de software gebasseerd op het door ons in huis ontwikkelde frameworks zoals het Kibrary-Framework & BuildingBlocks-Framework.

Samen met U stellen we de vereisten op waarna wij de software incrementeel ontwikkelen. Dit betekent dat er zo snel mogelijk een prototype wordt gebouwd waarop u de nodige commentaar en feedback kan geven. Zo kan het ontwikkelproces ten allen tijde bijgestuurd worden aan uw noden.

Hoewel de aanpak steeds wordt herbekeken per project zijn er toch grote lijnen te onderscheiden over de projecten heen. De algemene werkwijze bij het bouwen van Software oplossingen op maat ziet er als volgt uit:

Software oplossingen op maat